Casco Perfect Cover

casco 2

Casco Perfect Cover

– este destinat numai persoanelor fizice

       – prima de asigurare: este egală cu prima de asigurare aferenta poliței RCA încheiată pentru același bun asigurat ( adica daca ai platit ptr RCA pe 6 luni 200 lei, pentru acest Casco vei plati tot 200 lei pe 6 luni )

– acoperirea teritoriala – Romania;

– suma asigurata- maxima 45.000 RON;

– categoria autoturisme cu vechimea maxima pana la 15 ani (inclusiv);

– riscuri acoperite: accidente auto: fenomene  atmosferice: Flexa (incendiu+trasnet+explozie+caderi                 de corpuri);  furt total; catastrofe naturale;

– nu este necesara efectuarea inspectiei de risc;

– poate fi achizitionat la pachet cu polita de asigurare civila auto (RCA) sau separat

– Flexibilitate în alegerea perioadei de asigurare între 1 lună și 12 luni

 

Ce se asigură?

Se asigură:

✓ autoturisme aparținând persoanelor fizice, inclusiv modificările constructive permanente, înmatriculate în România.

✓ echipamente de serie (dispozitive, accesorii, componente cu care este dotat autovehiculul).

Se acordă despăgubiri pentru daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:

✓ coliziuni cu un alt vehicul;

căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.) sau de căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpadă/gheață) sau avalanșei de zăpadă, ca urmare a catastrofelor naturale sau fenomenelor atmosferice;

✓ fenomene atmosferice și calamități naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur, inundație, alunecare de teren;

✓ incendiu și explozie ca efecte directe a unor riscuri acoperite (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat), chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu;

✓ furtul total al autovehiculului asigurat.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Autovehiculul și echipamentele se asigură numai la valoarea reală a acestora la data producerii evenimentului asigurat, valoare care nu poate depăși cuantumul sumei de 45.000 lei.

Unde beneficiez de asigurare?

✓ Limitele teritoriale de aplicare ale asigurării: teritoriul României

Ce nu se asigură?

Nu pot fi asigurate:

 autoturismele cu vechime mai mare de 15 ani;

 autoturismele care în certificatul de înmatriculare și/sau în cartea de identitate se regăsește înscrisă mențiunea:  „Autovehicul declarat furat”, precum și cele cu volanul pe partea dreapta .

Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:

 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terorism;

 de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;

 de fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de către Asigurat;

 în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto;

 de explozii, incendii cauzate de materialele şi substanţele periculoase transportate

 

Birou de Asigurări în Focșani pe Bd. Unirii nr.53, parter
( în spate la Agenția Loto si Magazin DM )

Telefon: 0237.701.947 sau 0762.800.382

Email: asigurarifocsani@gmail.com

https://www.facebook.com/RCA.in.Focsani/

Alte articole: